fjalajone.com
Hakmarrja, krim që duhet ndaluar.
Gjakmarrja dhe indiferentimi nuk duhet të shkojnë bashkë. Reformat në Drejtësi do jenë një shpresë për mbarë popullin shqiptar, ku njerëzit që shkelin ligjet të dalin përpara përgjegjësisë. Përvetë…