fjalajone.com
Greqia është e dyta në botë në lajmet e rreme
Grafiku poshtë tregon përqindjen e njerëzve në 37 vendet nën studim që raportojnë se janë të ekspozuar ndaj lajmeve të rreme(fake news) nga Raporti Dixhital i Lajmeve 2018 (Instituti Reuters për St…