fjalajone.com
Greqia : 15.896 status mbrojtje azikëkuesve për 2918
Në nivel të BE-së, në vitin 2018, statusi i mbrojtjes i është dhënë mbi 300,000 azilkërkuesve Sipas të dhënave të Eurostatit u dhanë 15,806 leje për azil kërkuesish nga Greqia në vitin 2018. ku shu…