fjalajone.com
Greqi / Kërkesë BE-së për ndihmë solidariteti për fatkeqësi natyrore
Sot ministri i Zhvillimit dhe Investimeve Adonis Gjeorgjiadis ka bërë një kërkesëpër aktivizimin e menjëhershëm të Fondit të Solidaritetit të BE-së për fatkeqësitë natyrore për tragjedinë në Halkid…