fjalajone.com
Greqi : Bravo … ! Komuniteti shqiptar në Hania lyen shkollën falas
Kur behet fjalë për te tilla raste askush nuk merr mundimin ta bej lajm pasi për ta nuk përbën lajm të zi Shqiptaret prej vitesh kanë treguar se jane ambasadorë të vertetë me kuptimin e plote te fj…