fjalajone.com
Greqi / Arratisja me aromë “Made in Albania”. Kush po i ndihmon të arratisen në këtë mënyrë spektakolare?
( Në foto dy të mbetur ende ne arratisje) Tashmë këto llojë arratisjesh me aromë “Made in Albania” kanë një emërues të përbashkët. Është i dyti rast pas 1 janarit të këtij viti me te burgfosur po n…