fjalajone.com
Emigracioni : Ja ku është përqindja më e madhe e të huajve të regjistruar !
Në terma absolutë, numri më i madh i të huajve që jetojnë në Shtetet Anëtare të BE më 1 janar 2017 janë regjistruar në Gjermani (9.2 milionë), Mbretëria e Bashkuar (6.1 milionë), Italia (5.0 milion…