fjalaime.ch
UML dhe UML diagramet - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Përgatiti: Skender Mustafi Pse artikullin? Në një artikull më parë përpilova një listë softuerësh për përpilimin e UML diagrameve duke shkuar nga ajo që lexuesit e kësaj hapësire me të parë shkurtesën UML e dinë për çfarë është fjala. Por pasi pushova nga lundrimi për përpilimin e atij artikulli dhe pas kërkimit në Google pashë të arsyeshme të shkruarit e një artikulli mbi UML dhe UML diagramet. Çka është UML? UML është akronim që rrjedh nga fjalët Unified Modeling Language (në shqip: Gjuhë e Uniformuar e Modelimit). UML është gjuhë një gjuhe modeluese në…