fjalaime.ch
Rregulli Politik dhe Rrënimi Politik - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 15 minuta Shkarko punimin në “Word” Hendeku Politik Dallimi më i madh ndërmjet shteteve nuk qëndron në formën e tyre të qeverisjes por në shkallën e qeverisjes. Hendeku politik i ngjan dhe ka të bëjë për shumëçka me hendekun ekonomik, por nuk është identik me të. Vendet të cilat kanë ekonomi të nënzhvilluara mund të kenë sistem politik mjaft të zhvilluar, ndërkaq vendet me nivel të lartë të mirëqenies ekonomike mund të kenë ende politika kaotike dhe të paorganizuara. – Gjatë viteve të ’50 dhe ’60, në mbarë Azinë, Afrikën dhe Amerikën…