fjalaime.ch
Photoshop: Foto nën shkronja e simbole - Fjalaime!
Fotoja është përgatitur përmes Photoshop CC versioni 19.1.4. Për bazë të këtij punimi është marrë një foto e vetme, tekst dhe Photoshop efekte...