fjalaime.ch
Objects First with Java – Ushtrimi 1.5. - Fjalaime!
Përgatiti: Skender Mustafi Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Fillimisht ushtroni vetë të pavarur nga zgjidhjet, pra duke konsultuar mësime në internet ose përmes veprimit me programin, pastaj nëse diç nuk keni të qartë pasoni zgjidhjet e ushtrimeve këtu. Ushtrimi pason nga Ushtrimi 1.4. Ushtrimi Çka ndodhë nëse tentojmë të i ndërrojmë objektit ngjyrën në “aqua” ose ndonjë ngjyrë tjetër që nuk e kanë klasat? Zgjidhja Meqë ushtrimi në fjalë është…