fjalaime.ch
Kush është Zot - All-llahu, Jezusi (Isa a.s.) apo Eminem? - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Related Komentet nga Facebook: