fjalaime.ch
ITIL: standard për shërbime informatike - Fjalaime!
ITIL është tërësia më e përhapur e praktikave e qasjes së Udhëheqjes së Shërbimeve në fushën e Informatikës. ITIL ofron kornizë praktike për identifikim...