fjalaime.ch
Implementimi i analizës SWOT për profilin personal të punës - Fjalaime!
Të shkruarit e aplikacioneve për punë duhet shumë se një CV-je dhe letër të mirë motivimi, ju duhet të njihni veten tuaj gjë që mund të e bëni përmes SWOT.