fjalaime.ch
HTML5 Hap Pas Hapi: Përpilimi i listave - Fjalaime!
Autor: Skender Mustafi Nga elementet shumë të rëndësishme të ueb faqes janë edhe listat të cilat mundësojnë organizimin e numërimeve ose rradhitjes së përmbajtjeve të ndryshme. Njihen tre lloje të listave të cilat mund të programohen përmes HTML-së: Listat e numërimit Listat e me shenja Listat e definicioneve Etiketa për paraqitjen e listave të numërimit është , etiketa për paraqitjen e listave të shenjave është , kurse etiketa për paraqitjen e listave të definuara është . Etiketa, pjesë përbërëse e listave të numërimit dhe atyre me shenja që paraqet elementet e listës është . Listat…