fjalaime.ch
Google + Twitter: ndërlidhje e patjetërsueshme për cicëruesit - Fjalaime!
Autor: Skender Mustafi Google + bëri bum, së paku në diskutime, vlerësime, blogje e të tjera. Të gjithë vlerësuesit po flasin për një lehtësi për përdorim dhe për një sukses të sigurt në të ardhmen. Personalisht më pëlqen, por meqë thuajse nuk kam kujt të i cicëroj tek Google+ atëherë edhe nuk e përdor aq. Një nevojë për të përdorur të dy kanalet, së paku për të përcjellur cicëruesit e pëlqyer, nga Google+ dhe Twitter, në një vend e gjeta tek shtesa Google+Twitt (shkarko) që mund të shtohet tek Firefox,…