fjalaime.ch
Ganimete Jashari - poete - Fjalaime!
Shkruan: Shaban CAKOLLI Të qenunit poet, është rrugë e mundimshme, por edhe e shenjët. Të bëhesh poet do të thotë: Të hulumtosh, rrugëtosh, kërkosh formulime të ndryshme që shprehin gjendëjen tënde shpirtërore, pikëpamjet ndaj jetës, ndaj botës qoftë përballë gëzimeve të përjetuara, qoftë përballë sfidave të kohës. Të bëhesh poet duhesh të kesh ardhur në këtë botë me dhunti për të shkruar, dhunti për të kapur mendimet e shpejta të të tjerëve, për të shprehur dhe thënë të tjerëve, ate që e ndjenë ndryshe nga ata. Veq dhuntive kërkohet të ushtrosh…