fjalaime.ch
Fjalor i Informatikës - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Ky publikim përmbanë një listë të termeve dhe shkurtesave të informatikës me përkthime dhe përshkrime në shqip. Lista është publikuar në internet nga Shkumbim Jakupi. Related Komentet nga Facebook: