fjalaime.ch
CMMI: modeli i vlerësimit të proceseve dhe menaxhimit të rreziqeve në ndërmarrje - Fjalaime!
CMMI është akronim i fjalëve Capability Maturity Model Integration që në shqip ka kuptimin Integrimi i Modelit të Pjekurisë së Aftësive (IMPA)...