fjalaime.ch
Për cilën temë të shkruaj? - Fjalaime! (çka të shkruaj?)
Artikulli ofron e sqaron disa rrugë të mundshme për të vlerësuar lexuesin, interesin dhe nevojat e tija në mënyrë që të përzgjidhet një temë për të shkruar.