fjalaime.ch
Çka ndodhë sot për 60 sekonda në internet? - Fjalaime!
Interneti është nga mediet më interaktive në ditët e sodit. Ndikimi i tij në jetën e njerëzve është shumë i madh. Për të rritur atraktivitetin dhe ruajtur ritmin e veprimeve të njerëzve në të angazhim të madh kanë marrë edhe kompanitë e ndryshme të cilat përmes këtij aktiviteti tentojnë të rrisin të hyrat e tyre, si dhe të dominojnë në treg. Më poshtë në grafik është përmbledhur pastër aktiviteti në internet brenda 60 sekondave. Autorë të skedës Shanghai Web Designers Vini re, ky nuk është i tërë aktiviteti i cili zhvillohet…