fjalaime.ch
Çka është propozimi për biznes? - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 5 minuta Autor: Skender Mustafi Freskuar më 18 Shtator, 2013 Propozimi për biznes flet pak mbi ju dhe më shumë mbi atë çfarë i intereson konsumatorit tuaj. Pra, që në fillim le të sqarojmë që propozimi për biznes nuk është plan biznesi i cili më shumë flet mbi ju se sa mbi atë çfarë i intereson konsumatorit. Definicioni më i thjesht është: Propozimi për biznes është një dokument i shkruar të cilin shitësi i ofron blerësit. Ju i ofroni konsumatorit. “Ju” në këtë rast nuk nënkupton vetëm një kompani e cila i ofron propozimin për produktin/shërbimin…