fjalaime.ch
5+ aplikacione per ruajtjen e shenimeve %(ALAS) - Fjalaime!
Këtu gjeni një listë me aplikacione per ruajtjen e shenimeve. Aplikacionet janë si për celularë, ashtu edhe për kompjuter e mjete tjera elektronike.