fjalaime.ch
AbiWord - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë AbiWord është program kompjuterik i cili në aspektin funksional mund të zëvendësoj programin MS Word nga MS Office ose programin Writer nga OfficeOrg. Programi kohëve të fundit gjithnjë e më shumë po arrin popullaritet shkaku i përcjelljes së ndryshimeve nga programet e mësipërme dhe përputhshmëria e dokumenteve të krijuara nga MS Word ose Writer me AbiWord dhe anasjelltas. Programi është falas. Multi platformik AbiWord është funksional në disa sisteme operative si në Windows, Linux, QNX, FreeBSD ose Solaris. Të gjitha karakteristikat e programit janë të përshtatshme dhe funksionale me sistemin…