fjalaime.ch
30+ faqet më të mira për Torrent - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë “Torren faqet” ofrojnë skeda të cilat mund të pëdoren tek torren programet si uTorrent për të shkarkuar dokumente, programe ose skeda të llojeve tjera si audio, video, exe e të tjera. Këto programe janë P2P programe që nënkupton atë se për shembull një program i caktuar i cili shkarkohet përmes këtyre programeve merret nga përdorues tjerë të bazave të njëjta. Në këtë mënyrë varësisht se sa persona e posedojnë dhe e lejojnë për shkarkim atë program aq është e madhe edhe shpejtësia e shkarkimit dhe fillimisht lehtësia e gjetjes së…