fjalaime.ch
20 jQuery shtesa për të rregulluar faqen tauj... - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Përgatiti: Skender Mustafi 1. Ajax AutoComplete për jQuery Ajax Autocomplete për jQuery mundëson krijimin e lehtë të kutive gjatë mbushjes së të cilave ofrohet ndihmë automatikisht duke shpalosur zgjidhjet e mundshme. Kjo shtesë rritë performancën e realizimit të aktiviteteve gjatë mbushjes së formave të ndryshme siç janë të zakonshme ato të regjistrimit të vizitorëve. 2. Validation Validation është shtesë e cila ofron mundësi për kërkim të verifikimit të elementeve të ndryshme nga ana e përdoruesve. Gjithashtu ju lehtë mund të shtoni edhe rregullat tuaja për verifikim, varësisht nga nevojat tuaja dhe lloji…