fjalaime.ch
10 softuerë falas për përpilimin e diagrameve - Fjalaime!
Përgatiti: Skender Mustafi Të dhënat e shumta qoftë të grupuara në bazë të faktorëve të ndryshëm ose edhe të shpërndara në periudha të ndryshme shpesh herë na paraqesin vështirësi në të kuptuar.Situata ndërlikohet kur fillojmë të flasim për faktorë të ndryshëm të cilët përmbajnë vargje vlerash të ndryshme dhe ne duhet studiuar varshmërinë ose shtrirjen e efektit të tyre, ose përshkrimi i një rrjeti të një intraneti në një ambient të caktuar, ose përshkrimi i një procesi në kompaninë që veprojmë. Ky ndërlikim vazhdon e rritet krahas tentimit tonë për…