fjalaime.ch
12 FTP programet më të mira falas - Fjalaime!
Mirëmbajtësve të faqeve dhe të tjerëve të cilëve u nevojitet transfer i skedave të ndryshme nga kompjuteri i tyre në server të faqes ose në një hapsirë falas u nevojitet një program kompjuterik i cili mundëson transferimin e skedave shpejt dhe thjeshtë. Këtu kemi paraqitur në listë programet më të mira të vlerësuara në internet të cilat mundësojnë kryerjen e këtij veprimi. FileZilla FireFTP GoFTP WinSCP CoffeeCup Free FTP CoreFTP LE DataFreeway CyberDuck Tunnelier ACE FTP FlashFXP Free FTP Related Komentet nga Facebook: