fjalaime.ch
11 fakte që duhet ditur para se të instaloni program me kod të hapur - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Arsyeja për përpilimin e këtij artikulli vije nga fakti se përdoruesit e internetit zakonisht “gjuajnë gjithçka” që është falas në internet. Gjithashtu janë përhapur bindje të ndryshme, shpesh edhe të pa bazuar në fakte, mbi programe dhe materiale të ndryshme që mund të gjenden. Më poshtë do t’i paraqesin vetëm dhjetë fakte të cilat duhet ditur para se të instalohet një program me kod të hapur. 1. Programet me kod të hapur nuk janë vetëm për Linux. Ka numër të madh programesh të cilat janë muti-plaftormëshe, për Windows, MAC, Apache, MySQL,…