fizimedia.com
PPRD-FIZI : Camarade ALONDA Gentil wa Lulimba Secteur ya Ngandja ndugu Ali fariki kwaku jinyonga baada yaku sikia Mama Louise MUNGA amekosa
PPRD-FIZI inayo masikitiko makubwa kuwa tangazia kifo cha Camarade ALONDA Gentil wa Lulimba Secteur ya Ngandja ndugu Ali fariki kwaku jinyonga baada yaku sikia Mama Louise MUNGA amekosa kwa uchaguz…