fixhow.ir
تعیین رمز برای دستگاه های کپی شارپ دیجیتال رومیزی
تعیین رمز برای دستگاه های کپی شارپ دیجیتال رومیزی معمولا یکی از قابلیت های دستگاه کپی برای استفاده در محیط های اداری و شلوغ بسیار کارآمد است، قابلیت رمز گذاری دستگاه فتوکپی است. اکثر دستگاه های کپی این قابلیت را دارند و شما می توانید برای آنها رمز تعیین کنید. در