fitret.az
Zaman: Andan əbədiliyə yolçuluq.
Zaman müəllimdir. Zamanın sürəti və indinin dəyərləndirilməsi.