fitret.az
Yetkinlik və eşq
Eşqin təməl problemi, ilk öncə yetkin hala gəlməkdir.