fitret.az
Yaxşı dinləyici necə olur? Dinləmək aktiv prosesdir. Dinləmək üçün səbəbimiz nədir? Dinləmə zamanı etməli olduqlarımız şeylər. Yaxşı dinləyyicinin göstəriciləri. Pis dinləyici olmamaq üçün nələrli etməliyik?
Yaxşı dinləyici necə olur? Dinləmək aktiv prosesdir. Dinləmək üçün səbəbimiz nədir? Dinləmə zamanı etməli olduqlarımız şeylər. Yaxşı dinləyyicinin göstəriciləri. Pis dinləyici olmamaq üçün nələrli etməliyik?