fitret.az
Yaş anlayışı və onun növləri.
Yaşın üç əsas növünü -bioloji, sosial və psixoloji yaş.