fitret.az
Hər şeyin bir bütün olduğu kainatda yalnız qala bilərikmi?
İnsan olmaq digərləri əlaqəsi kəsmək mənasını gəldi. Özümüzü ən uca canlı saymamız bu təkliyin əlamətidir.