fitret.az
"Y" NƏSLİNDƏ DƏYİŞƏN DƏYƏRLƏR - Fitrət - xəyal və fikir yeri
Y – Nəsli. Milenyumlular. Uşaqlar, gənclər. İnternet gəncliyi. Bunlar artıq eşitməyə alışdığımız anlayışlar halına gəlib. Kimlər haqqında deyilir? Kobudca 1980-2005 arası