fitret.az
Tolerantlıq nədir? Fərqliliklərə dözüm. Empati qurmaq.
Xoş görmək, hadisələrə ön mühakiməsiz yaxınlaşmaqdır. Tolerantlıq fəlsəfi bir işdir. Başqalarının fikrini göz ardı edə bilmərik