fitret.az
Amerikalı psixiatr-Vilhelm Reyx. Kitab seçmələri.
Özünə baxmaq cəsarətinə sahib olsaydın, fransız, alman ya da afrikalı bir yerli olsan belə, özünü hər yerdə tapa və tanıya bilərdin.