fitret.az
Utancaqlıq və əlamətləri. Utancaqlığın aradan qaldırılması.
Utancaqlığa səbəb olan şeylər. Utancaqlığın aradan qaldırılması.Utancaqlıq duyğusunun başında güvənsizlik duyğusu yatır.