fitret.az
Nədən biz də belə suallar verə bilmirik?
Biz böyüklər Tanrıdan qorxan tanrılarıq. Əslində biz Tanrı üçün deyil, Tanrı adına öz tanrılığımız üçün mübahisə edir, savaşır və öldürürük... suallar vermirik