fitret.az
Tanrı kimi dəstəkləyir? Səbəb-nəticə qanunu. Kimdir doğru? Həyata baxmaq. Tanrı öz qanununu dəyişməz. Tələsmək gərək deyil.
Tanrı kimi dəstəkləyir? Səbəb-nəticə qanunu. Kimdir doğru? Həyata baxmaq. Tanrı öz qanununu dəyişməz. Tələsmək gərək deyil.