fitret.az
Təxəyyül surətləri insanın təsəvvür ehtiyatı ilə bağlıdır.
Təxəyyül surətləri necə formalaşır? İnsan onları özündən yaradır, yoxsa həyatdan götürür?