fitret.az
Təvazö nədir? Əksi eqoizmdir. Alçaq könüllü insan necə olur?
Alçaq könüllü olmaqla nə qazanarıq? Alçaq könüllü adamın bəzi xüsusiyyətləri.