fitret.az
TƏNBƏLLİK XƏSTƏLİYİ.
Can sıxıntısı, dünyaya tənbəlliklə birlikdə gəlib. Pessimist ruh halı, psixoloji narahatlıqlar, zehnin qarışıq olması, motivasiya əskikliyi, nizamsız həyat