fitret.az
TƏKLİK VƏ YALNIZLIQ - 1
Və unutma, təkbaşına olmağı bilən insan əsla yalnız qalmaz. Tək başına olmağı bilməyən insanlar, bax onlar yalnızdır.