fitret.az
Təkəbbür, özünü başqalarından üstün görməkdir.
Təkəbbür ilə acizlik arasındakı sahəyə da diqqət çəkmək lazımdır. Təvazökarlığı acizliklə ilə qarışdırmayaq.