fitret.az
Zorla inandırmaq olmaz. Təbliğ məsuliyyətdir.
Doğru təbliğ necədir? Etimad çox mühümdür. Təbliğ məsuliyyətdir.