fitret.az
Təbiət və dinclik
Təbiətlə bağ qurmaq, həyatımıza daha çox xoşbəxtlik gətirərək, bədbin düşüncələri və mənfi duyğuları da alıb aparar. Sadəcə təbiətdə biraz vaxt keçirərək,