fitret.az
Sünnət ənənsi İslamdan öncə
Hədislərdə Məhəmməd peyğəmbərin, xəlifələrin və səhabələrin sünnətindən bir qeydin olmaması, onların daha öncədən sünnətli olduqlarını göstərir.